REKISTERISELOSTE – hoitolomake

 

Rekisterinpitäjä

 

Yrityksen nimi: tmi Suvi Terho

Y-tunnus: 2702041-5

Osoite: Kantohaka 3 e 18, 02410 Kirkkonummi

Puh: 0503789309

sp: info@sumna.fi

kotisivujen osoite: www.sumna.fi

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö

 

Nimi: tmi Suvi Terho

Osoite: Kantohaka 3 e 18, 02410 Kirkkonummi

Puh: 0503789309

sp: info@sumna.fi

kotisivujen osoite: www.sumna.fi

 

Rekisterin nimi

 

Asiakasrekisteri – Seurantakortit (liite)

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Seurantakorttia ylläpidetään hoitojen seurantaan

 

Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteriin kirjataan asiakkaan nimi, ikä, sukupuoli, osoitetiedot, ammatti, erityisharrastukset, sekä muut hoitoon vaikuttavat liitteenä olevan lomakkeen mukaiset asiakkaan kirjallisesti ilmoittamat ja allekirjoituksellaan vahvistamat tiedot, sekä omat havainnot hoitojen yhteydessä.

Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta jos päätät näin, emme mahdollisesti pysty tarjoamaan palveluitamme sinulle.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

 

Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

 

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan erillistä kirjallista suostumusta.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta lainkaan EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

  • Manuaalinen aineisto

 

Seurantakorit säilytetään kansiossa, lukitussa tilassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Seurantakortin tietoja ei laiteta sähköisiin järjestelmiin. Seurantakortteja säilytetään viisi vuotta ja yli viisi vuotta vanhat seurantakortit hävitetään alkavan vuoden tammikuussa polttaen tai silppurin kautta.

 

 

  • ATK:lle tallennetut tiedot

 

Asiakastietoja ei tallenneta sähköisiin järjestelmiin.

 

Asiakkaan tarkastusoikeus

 

Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkistaa seurantakorttiin tallennetut tietonsa sekä vaatia seurantakortti poistettavaksi tai antamansa virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee tehdä sähköpostilla rekisteristä vastaavalle henkilölle.

 

Henkilötietolaki

 

Henkilötietolain 30§:n mukaan asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen luovuttaminen eteenpäin. Katso kohta 7.